Polityka prywatności

Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, z dniem 25 maja wprowadzamy zmiany w Regulaminie oraz Polityce prywatności naszych usług. Tego dnia wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które nakłada na moją firmę MENTOR Alina Wajda – Lamparska dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Zmiany te są spowodowane wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO.

Polityka prywatności Firmy MENTOR Alina Wajda – Lamparska gwarantuje ochronę danych osobowych,udostępnianych przez Państwa. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisując się na zajęcia, szkolenia oraz sesje indywidualne, podajecie Państwo swoje imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. Firma MENTOR staje się wtedy administratorem Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy na usługi związane z organizacją szkoleń, spotkań, prezentacji lub sesji indywidualnych oraz wystawiania faktur.

KTO KONTROLUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przekazywane przez Państwa dane osobowe są kontrolowane i administrowane przez: firmę MENTOR Alina Wajda – Lamparska 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87, NIP: 692-154-74-75

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi, jaką wybiorą Państwo w firmie MENTOR Alina Wajda – Lamparska, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dostęp do danych ma jedynie firma MENTOR Alina Wajda – Lamparska, nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom i osobom trzecim.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane używane są wyłącznie do przesyłania Newslettera informującego o świadczonych przez nas usługach, korzystamy jedynie z Państwa adresu e-mail, aby dostarczyć Państwu nasze oferty zamieszczone na stronie alinawajda.pl

Państwa dane osobowe są przechowywane, ponieważ jest to niezbędne do informowania Państwa o organizowanych przez firmę MENTOR Alina Wajda – Lamparska wydarzeniach, wystawiania potwierdzeń, przesyłania faktur oraz czuwania nad realizacją projektów, sesji na które zapisali się Państwo i które opłacili.

 

SKĄD POSIADAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymane zostały od Państwa w toku naszej współpracy.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
  • nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, proszę skontaktować się z nami na adres email: mentor@alinawajda.pl , w odpowiedzi wyślemy informację zwrotną pocztą elektroniczną.

Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu)

Prawo do poprawiania danych: Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez firmę MENTOR Alina Wajda – Lamparska.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie Newslettera z firmy MENTOR Alina Wajda – Lamparska. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera z Firmy MENTOR wysyłając do nas mail na adres: mentor@alinawajda.pl

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Aby się z nami skontaktować, proszę pisać na adres mentor@alinawajda.pl

 

Uaktualnienia naszych Zasad Prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad Prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

Państwa dane nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane innym podmiotom gospodarczym ponieważ nie prowadzę takiej współpracy i nie istnieje jakakolwiek zależność pomiędzy firmą MENTOR a innymi firmami, sklepami internetowymi czy zakładami mogącymi rozsyłać oferty w postaci papierowej lub elektronicznej.