Trudne dziecko czy trudny rodzic?

WWW.ALINAWAJDA.PL JAKI RODZIC TAKIE DZIECKO

Coraz częściej zgłaszają się do mnie po pomoc rodzice, którzy mają problemy ze swoimi dorastającymi dziećmi.

Nie mogą poradzić sobie ze zmianami jakie zachodzą w ich dzieciach, w nich samych i umieszczeni w dzisiejszej rzeczywistości – nie radzą sobie dobrze.

Podczas pracy coachingowej z tymi rodzicami okazuje się, że problemy z dziećmi są odzwierciedleniem konfliktów między samymi rodzicami.

Dlaczego?

Dzieci są bezpośrednio zaangażowane we wszystko, co dzieje się w domu. Obserwują, kopiują i przejawiają nie to, co rodzic do nich mówi ale to, co przyswoją jako wzorce w trakcie każdej wymiany między samymi rodzicami.

Dzieci unaoczniają swoim zachowaniem wszystko to, co nie potrafią dostrzec i rozwiązać rodzice sami w sobie i między sobą. Właśnie te ciśnienia ( świadome lub nie) ujawniają się poprzez zachowanie dzieci.

Dlatego im więcej jest nie rozwiązanych / nieuświadomionych ciśnień pomiędzy partnerami i w nich samych – tym większe „lekcje” do przerobienia wnoszą w tę rodzinę dzieci.

Aby wyjść z patowej sytuacji i nie zniszczyć relacji z dzieckiem poprzez ciągłe kary, oceny i izolację emocjonalną – warto najpierw zacząć od tego, jakie nierozwiązane konflikty z okresu własnego dzieciństwa rodzic nosi w sobie.

Dlatego w pracy nad takimi sytuacjami wykorzystuje cała swoją wiedzę uświadamiając jednoczenie rodzicom, jakie wzorce musza zostać zmienione aby mogły zachodzić autentycznie korzystnie dla wszystkich oczekiwane zmiany na lepsze.

Podstawowe pytanie, które może pomóc w rozwiązywaniu obecnych problemów wychowawczych z własnymi dziećmi i uświadomić, co jest do zrobienia brzmi: – „Jakie dziecięce wzorce zachowania (świadomie i nieświadomie) zostały skopiowane przeze mnie w moim domu rodzinnym i – pomimo iż jestem dorosły – nadal je wykorzystuję sam będąc rodzicem”?

Dzięki indywidualnej pracy z takimi rodzicami – mogę pomóc im zdefiniować toksyczne wzorce czy też te „dziecięce” reakcje i dopiero potem pojawia się pole do uzdrowienia relacji z własnymi dziećmi.

 

Jeśli obecnie w swoim życiu przeżywasz trudności i szukasz praktycznych rozwiązań – możesz umówić się na sesję indywidualną.