Cykle życia w astrologii

Cykle w astrologii

Jesteś reżyserem swojego życia, ale tylko wtedy, gdy masz wgląd we własny „scenariusz” :)

Taką metaforą mogłabym opisać wiedzę astrologiczną. Poznając osobistą Mapę Życia – stajesz się automatycznie własnym reżyserem. Wiedząc, jak i kiedy pojawiać się będą kolejne rozdziały w Twoim życiu – łatwiej się z nimi oswajać, przygotować tak, by wykorzystać w całości zasoby, jakie ze sobą niosą. Gdy tego nie wiemy – żyjemy w wiecznym niepokoju, niezrozumieniu, dolegliwościach i przeciwieństwach. Wiedza wyzwala.

Wiele można powiedzieć o przeciwnikach wiedzy astrologicznej (nie mylić z horoskopami w gazetach) ale jedno jest istotne: wypowiadać się należy, gdy daną dziedzinę się zgłębiło – czyż nie?

A wracając do astrologii – można podać okresy, w których astrologiczne cykle życia zapukają do drzwi każdego z nas.To, w jakim obszarze życia i w jakich kombinacjach do nas przyjdzie – ukazuje indywidualny Kosmogram.(Natalny, Radix).

Planety pokoleniowe i ich cykle wnoszą do indywidualnego i globalnego życia konkretne procesy. Czy nam się to podoba, czy nie i czy mamy o tym wiedzę, czy nie – to i tak na polu naszej psychiki i energetyki – informacja wejdzie nam w życie pod postacią zdarzeń i ludzi. 

Takie potencjalne momenty wzrostu, transformacji i głębokich przemian można w skrócie opisać, podając pewien ogólny zarys i rodzaj oddziaływania.

Saturn

OGRANICZENIE ŻYCIA

Saturn– czas obiegu przez cały Zodiak wynosi dwadzieścia dziewięć lat.

Przeciętnie przebywa w jednym znaku około dwóch lat.

Archetyp: starzec, pustelnik, mędrzec.

Cień: człowiek zgorzkniały, skostniały, antagonista.

Działająca zasada: konsolidacja. 

Sfera działania: struktura wewnętrzna.

Etapy ewolucji struktur: wzmacnianie i zachowanie ukształtowanych struktur.

Przejawiane potrzeby: określenie siebie w świecie, ład, systematyczność, samowystarczalność.

Procesy psychiczne: krystalizacja idei, świadomość czasu, dyscyplina wewnętrzna.

Znaczenie w kosmogramie: rodzaje ograniczeń, sposób wzmacniania swej struktury wewnętrznej i opóźniania zmian, niedomagania.

Korespondencja w organizmie: pęcherzyk żółciowy, śledziona, skóra, zęby, układ kostny, tylny płat przysadki mózgowej.

Korespondencja w społeczeństwie: administracja państwowa, aparat przymusu, społeczny stosunek do własności materialnych.

Personifikacje mitologiczne: Saturn, Kronos, Set, Jama, Ninib.

Cykl Saturna – moment aktualizacji życiowych priorytetów, czas odpowiedzialności (jaka za tym idzie), budowanie struktury życia, obowiązki, wymagania w stylu: „co zasiane – to zebrane”. Pierwszy raz spotyka nas to pomiędzy 29/30 rokiem życia. Potem w okolicach 58/60 r.ż. i 87/88. Każdy z tych cykli odbywa się w połączeniu z wyzwaniami i poziomem świadomości osoby. Przechodzi od autorytetów zewnętrznych do wewnętrznych – też z racji doświadczeń i życiowych wyzwań. Tak buduje się mądrość, znajomość życia. Saturn nazywany jest także planetą karmy – to Pan Czasu, zatem te cykle dają dostęp do sedna „lekcji”, jaką mamy w tym życiu poznać.

Saturn (od momentu naszych narodzin) co 7 lat przychodzi i mówi ”sprawdzam”. Sprawdza, jak zbudowaliśmy strukturę naszego życia, jakie odkryliśmy wzorce i ograniczenia, oraz co z nimi zrobiliśmy. Przy powrotach Saturna zawsze wychodzą na powierzchnie nasze kompleksy i to, co odczuwaliśmy, ze trzeba zmienić w naszym życiu. Gdy tego nie robimy, nasza wędrówka przez życie coraz bardziej się komplikuje.


Uran

INSPIRACJA ŻYCIA

Uran– czas obiegu przez cały Zodiak wynosi około osiemdziesiąt cztery lat.

Przeciętnie przebywa w jednym znaku około siedmiu lat.

Odkryty 13 marca 1781 przez Fryderyka Wilhelma Herschela.

Archetyp: Prometeusz, buntownik – bohater wolnościowy, geniusz, wizjoner.

Cień: wywrotowiec, wichrzyciel, rewolucjonista w pejoratywnym znaczeniu, burzyciel.

Działająca zasada: intelektualna iluminacja,  

Sfera działania: umysł intuicyjny, charakter indywidualny.

Etapy ewolucji struktur: różnicowanie i modernizowanie istniejących struktur

Przejawiane potrzeby: wyróżnianie się, niezależność, działanie ekstremalne, dokonywanie usprawnień, tolerancja, eksperymentowanie.

Procesy psychiczne: myślenie lateralne, nadświadomość, telepatia, wgląd.

Znaczenie w kosmogramie: sposób wyróżniania się z otoczenia, zdolności wynalazcze, niekonwencjonalne pomysły, rewolucyjne idee, intelektualna inspiracja artystyczna.

Korespondencja w organizmie: mutacja komórek, układ nerwowy, sympatyczny, szyszynka.

Korespondencja w społeczeństwie: opozycja, przemysł elektryczny, elektroniczny, informatyczny, komputeryzacja, wynalazcy, reformatorzy.

Personifikacje mitologiczne: Uranos, Uran

Cykl Urana – budzi nas.

gdy się uruchamia, to w nasze życie niespodziewanie wrzuca się zmiana starych paradygmatów i chęć wydostania się na wolność. Nic nie może pozostać rutynowe i przestarzałe. Czasami jest to drastyczne i wywrotowe, a gdy stawiamy temu opór – uderzy ze zwiększoną siłą. Uran jest iskrą zmian – inaczej rozwój nie byłby możliwy. Progi Urana to:

– 19-21 – uwolnienie spod „oka” rodzica (studia), pierwsze „eksperymenty” z wolnością.

42-44 – według psychologii – „druga młodość” i chęć przeżycia czegoś innego, świeżego. Albo uświadomienie sobie – czym jest osobista wolność, proces indywiduacji, kim jesteśmy jako Istoty.

Uran całkowicie domyka swój cykl ok. 84 roku życia – uzyskujemy wgląd, czym jest wolność naprawdę i jak żyliśmy wykorzystując zasadę Urana w swoim życiu.

Neptun

IDEALIZACJA ŻYCIA

Neptun– czas obiegu przez cały Zodiak wynosi około sto sześćdziesiąt pięć lat.

Przeciętnie przebywa w jednym znaku około czternastu lat.

Odkryty 23 września 1846 – do końca nie wiadomo przez kogo (ma dwóch odkrywców).

Archetyp: mistyk, męczennik, jasnowidzący, natchniony.

Cień: obłąkany, „nawiedzeniec”, opętany, ofiara, nałogowiec, bezdomny, wiarołomca. 

Działająca zasada: duchowa iluminacja

Sfera działania: odczucia intuicyjne.

Etapy ewolucji struktur: oderwanie się od wszelkich struktur indywidualnych, rozpuszczanie modeli.

Przejawiane potrzeby: wolność od świata materialnego, uduchowienie, poświęcenie się dla wyższych racji, doświadczenia jedności z wszechświatem.

Procesy psychiczne: stany hipnotyczne, narkotyczne, transowe, mistyczne, duchowa inspiracja artystyczna 

Znaczenie w kosmogramie: podatność na uniesienia duchowe i przeżycia mistyczne.

Korespondencja w organizmie: degeneracja komórek, krew, płyny organizmu.

Korespondencja w społeczeństwie: służba zdrowia, więziennictwo, przemysł chemiczny, naftowy, spirytusowy i tzw. „półświatek” niezorganizowany.

Personifikacje mitologiczne: Neptun, Posejdon.

Nieświadomość Zbiorowa – według C.G. Junga. Maya.

Wpływy Neptuna (i tranzyty do osobistych planet – w tym słońca i Księżyca) dotykają najgłębszej i nieświadomej sferę naszego bytu. Rozpuszczą, zawoalują, zwiodą, oczyszczą. Zrobią to albo poprzez zagubienie, samotność i cierpienie – tak tylko można wyszlifować ego, albo uduchawiając i prowadząc do oświecenia. Prowadzą do oddalenia od materii, wzmagają jedność duchową, są drzwiami do boskiej twórczości i mistycyzmu. Piękno nie z tego świata albo totalna iluzja.

Pluton

TRANSFORMACJA ŻYCIA

Pluton – czas obiegu przez cały Zodiak wynosi około dwieście czterdzieści osiem lat.

Przeciętnie przebywa w jednym znaku od jedenastu do trzydziestu lat.

Odkryty 21 stycznia 1930 przez Percivala Lovella

Archetyp: szaman, mag, alchemik, uzdrowiciel, wskrzesiciel.

Cień: czarnoksiężnik, guru, terrorysta, niszczyciel, morderca, mafioso, eksterminator.

Działająca zasada: regeneracja, eliminacja.

Sfera działania: odczucia uniwersalne.

Etapy ewolucji struktur: tworzenie struktur globalnych.

Przejawiane potrzeby: odnowa na wyższym poziomie, dezintegracja pozytywna, przemiany wewnętrzne, transcendencja własnego ja, pasja.

Procesy psychiczne: stany wymuszone, obsesyjne, doświadczenia integracji z egzystencją na wyższym poziomie, dostęp do nieskończonych pokładów energii od poziomu molekularnego do totalnego, stany z pogranicza życia i śmierci. Pasja lub obsesja.

Znaczenie w kosmogramie: możliwość doświadczeń transcendentalnych.

Korespondencja w organizmie: regeneracja komórek i funkcje re produktywne.

Korespondencja w społeczeństwie: bogactwa naturalne, stan wojenny, przestępczość zorganizowana, wywiad i kontrwywiad, inwigilacja, aparaty przymusu.

Personifikacje mitologiczne: Hades, Pluton, Dis Pater.

Pluton – poprzez ciśnienia wprowadza transformację, by uczyć nas żyć z akceptacją i oddaniem się oraz puszczaniem władzy i niemocy. Nie dostosowując się już do innych ani nie chcąc ich zmieniać. 

Główna transformacja Plutona jest obecnie aktywna między 35 a 38 rokiem życia.

CHIRON

Chodzący z raną uzdrowiciel.

Kosmiczna rana Chirona znajduje aktywację i uzdrowienie, kiedy wraca do punktu urodzenia i znajduje się naprzeciwko (w opozycji) punktu narodzin na wykresie horoskopu. 

Tylko powrót do punktu narodzin jest dla wszystkich tym samym momentem w życiu, czyli w okolicach 49 i 50 roku życia, drugi moment jest inny dla każdego. 

Alchemiczny proces transformacji – uzdrawiana rany Chirona przekształca ranę winy i wstydu w mądrość. 

Wolna wola

Na czele wszystkich tych procesów transformacji stoi wolna wola. Jesteś reżyserem swojego życia, ale życie wyciąga do ciebie pomocną dłoń, dostarczając momentów na wielki potencjał rozwoju. Ale tylko ty możesz określić, jak je przyjmiesz i kim będziesz w tych procesach.

Jesli poszukujesz odpowiedzi

Dla osób, które dostrzegą wartość w poznaniu własnego kosmogramu i poczują, że chcą znać osobiste cykle – proponuję analizę na poziomach emocjonalnym, psychicznym i duchowym.

I tu polecam Terapie Kosmogramem – by zdefiniować i uwolnić karmiczne blokady. Poznać przyczyny trudów i wyzwań, oraz wejść w kontakt z Celem własnej Duszy.

TERAPIA KOSMOGRAMEM

  • koszt – 2400 zł
  • o szczegóły dopytaj lub dzwoń do mnie

Astrowidzenie

2 godzinna sesja astrocoachingu przy użyciu wiedzy z indywidualnego Kosmogramu 

koszt:  890 zł.

KONTAKThttps://alinawajda.pl/kontakt/

WhatsApp – +48 734 174 237

Skype,

Messenger

lub wyślij maila – mentor@alinawajda.pl


Nr tel: +48 734 174 237


proszę o wcześniejszy kontakt w celu podania danych do Kosmogramu: Data urodzenia, miejsce urodzenia, godzina urodzenia 

Terapia Kosmogramem – to proces kilku spotkań, które ustalamy po przygotowaniu analizy Kosmogramu.

koszt jednogodzinnej sesji – 350 zł. 

(Podane ceny zawierają podatek vat.)