Inteligencja serca

Zgodnie z przekonaniami, w jakich jesteśmy wychowani – inteligencja człowieka umiejscowiona ma być jedynie w mózgu.

Czy faktycznie tak jest?

Objaśniając fizjologię „mózgu w sercu” oraz wpływ inteligencji serca na podejmowanie przez nas decyzji, problemy zdrowotne, wydajność naszej pracy, zdolność dzieci do uczenia się, wpływ na nasze stosunki z rodziną oraz na jakość całego naszego życia – można dojść do wniosku, że brak inteligencji serca powoduje wiele nieświadomych zagrożeń.

 

Rozwijanie inteligencji serca, która istnieje we wszystkich ludziach, lecz jest w większości uśpiona, to najlepszy sposób eliminowania stresu.

 

Zagrożenia te najczęściej wynikają ze stępionej wrażliwości na potrzeby innych a gdy nie ma świadomości w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem – nie da się zbudować szczęścia osobistego ani bliskich relacji czy związków.

 

Inteligencja serca to o wiele więcej niż inteligencja emocjonalna. Przejawem inteligencji serca jest dojrzałość decyzji i reakcji, świadome panowanie nad emocjami – to umiejętność reagowania poprzez sięgnięcie do wartości, jakie zakorzenione są głęboko w sercu: miłości, współczucia, życzliwości, empatii, szacunku, wdzięczności, cierpliwości, troskliwości, odwagi.

 

Od momentu narodzin pozostajemy cały czas w relacjach. Jeśli wzorce z domu rodzinnego nacechowane były empatią, zrozumieniem i akceptacją , przenosimy ten wzorzec dalej w osobiste życie.

 

Te wartości okazują się być narzędziami, jakimi posługuje się serce, by zachować organizm w zdrowiu i dobroczynnie wpływać na okoliczności życia.

 

Jeśli nie poznałeś co to znaczy szczęście bez oczekiwań, spełnienie bez tego, czy ktoś się „domyśli” czy nie, i nie masz radość z życia , bo to co zewnętrzne nie współgra z Tobą i gromadzi się w Tobie lęk i stres – to czas otworzyć się i poznać Inteligencje Serca.

 

Kiedy uruchomi się to połączenie, będziesz mieć większe poczucie bezpieczeństwa i wolności, by myśleć, czuć i żyć w sposób dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

 

Pojawi się nowy rodzaj dojrzałości i pozwoli dokonywać wyborów – bez lęku – z poczuciem, że wiesz, co dla nas jest dobre, z jednoczesnym poszanowaniem innych ludzi.

 

Staniesz się mądrym autorytetem sam dla siebie i będziesz w pełni uczestniczył w procesie współtworzenia z życiem, gdyż pierwiastek duchowy połączy się z naszym człowieczeństwem.

 

Pionier w neurokardiologii, dr J. Andrew Armour, przedstawił koncepcję funkcjonowania „mózgu serca” w 1991 roku. Jego badania wykazały, że serce ma kompleksowy, złożony, wewnętrzny system nerwowy, który jest wystarczająco precyzyjny, by zakwalifikować go jako „mały mózg”. Dalsze badania dostarczyły dowodów mocy inteligencji serca.

 

Mózg w czaszce jest posłuszny poleceniom wysyłanym przez serce i te polecenia mogą wpłynąć na zachowanie się danej osoby .

 

Jaki jest pierwszy krok w kierunku osobistej zmiany?

 

Czas nauczyć się nie tylko, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w codziennym życiu – także warto tworzyć bliskie relacje wprowadzając w nie więcej ciepła i życzliwości – bo wtedy jesteś zdrowy, szczęśliwy i otoczony autentyczną bliskością.