Czy umiemy się tak komunikować, by się porozumieć?

Czy wiemy, jak się komunikować, żeby nasze relacje były pełne i szczęśliwe?

Czy faktycznie porozumiewamy się podczas wymiany zdań?

Prowadzimy dialog czy prowadzimy dwa odrębne monologi?

 

Nie możemy się nie komunikować. Jesteśmy ludźmi i wymiana myśli jest nieodłączną częścią naszego życia, dlatego szczególnie dbajmy o jakość słów.

 

 

 

Pamiętaj, że KAŻDE WYPOWIEDZIANE SŁOWO MA WPŁYW NA TWOJE ŻYCIE.

 

SŁOWA MAJĄ SWOJĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.

SŁOWO JEST FALĄ AKUSTYCZNĄ I MA WPŁYWA NA CIEBIE I NA OSOBY BĘDĄCE W TWOIM OTOCZENIU.

 

Gdy sposób Twojego komunikowania się jest chaotyczny, atakujący, lękowy, wycofany czy arogancki – wszyscy wokół Ciebie to odczują.

To uruchomi konkretne emocje.

Dodatkowo ton głosu, wartość wypowiedzi, używane słowa mając swoje „wibracje” nie tylko znaczeniowe ale także jakościowe – zawsze będą wpływać na Ciebie i na Twoje relacje.

 

Żeby łatwiej to zrozumieć, warto sięgnąć do Cymatyki.

 

CO TO JEST CYMATYKA?

 

(w/g Wikipedii)

Cymatyka (z gr. κμα – „fala”) – nauka o kształcie fal akustycznych.

Wzory uzyskuje się zazwyczaj poprzez wprawienie w rezonans płynów, koloidów lub ciał stałych z rozsypanym na powierzchni piaskiem.

Kształty wzorów uzależnione są od częstotliwości dźwięku oraz kształtu powierzchni wprawionej w rezonans.

Fale przybierają zarówno statyczne kształty geometryczne, jak i dynamiczne formy.

Twórcą teorii cymatyki jest Ernst Chladini, który w 1787 roku opublikował książkę Entdeckungen über die Theorie des Klanges (Odkrycia w teorii dźwięku). W książce tej, Chladni opisuje jak piasek rozsypany na powierzchni metalowej płyty układa się pod wpływem określonych częstotliwości dźwięku.

Do badań prowadzonych przez Ernsta Chladiniego nawiązał w latach 60 XX w. dr. Hans Jenny, który rozwinął jego metodę tworząc nową naukę tzw. cymatykę. Rejestrował on na taśmie filmowej oddziaływanie dźwięku na proszki i płyny. Zauważył, że drgania dźwiękowe wytwarzają geometryczne kształty.

Niskie częstotliwości wytwarzały proste koło opisane pierścieniami. Przy wyższych częstotliwościach wzrastała liczba kręgów umieszczonych koncentrycznie wokół jednego koła. Wraz ze wzrostem częstotliwości rosła złożoność kształtów.

 

FIGURY CHLADINIEGO

To figury tworzone przez piasek lub opiłki korku powstające w wyniku „grania” skrzypcowym smyczkiem na krawędzi sprężystej płytki (metalowa blaszka z mosiądzu).

 

 

Podczas drgań drobinki zsypują się do pozycji linii węzłowych fali, tworząc figury Chladniego. Różnorodność figur uwarunkowana jest częstotliwością drgań blaszki

Figury Chladniego

 

 

Jakość fal i kształtów zależy od tego, jaką częstotliwość ma dźwięk ( wypowiadane słowa to też dźwięki)

Fale akustyczne przenikają wszystko! Ludzki organizm także!

 

WSZYSTKO JEST WIBRACJĄ

Cymatyka zakłada że wszystko jest dźwiękiem, określoną wibracją i ta wibracja nadaje kształt wszelkim formom. Ten sam ton dźwiękowy tworzy zawsze ten sam kształt tworzony przez tzw. fale stojące.

 

 

 

 

CZY SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ I JAKOŚĆ WYPOWIADANYCH SŁÓW

MOŻE WPŁYWAĆ NA BUDOWANIE LUB ROZPAD RELACJI?

 

 

Jeśli wiemy, że to Ty wybierasz, jakimi słowami i w jaki sposób będziesz się komunikował – to możesz albo budować albo dezzorganizować.

 

Przykład 1:

– kiedy jesteś pełen niezgody, niezadowolenia , lub nie zostały spełnione Twoje oczekiwania – atakujesz wypowiadanymi słowami ( JAKOŚĆ DŹWIĘKÓW, WZÓR FAL AKUSTYCZNYCH)

 

W jaki sposób?

Ostrymi wypowiedziami

Nie przebierasz w słowach,

Obrażasz,

Chcesz zranić,

Chcesz ukarać,

Chcesz mieć rację,

Bronisz się,

Naciskasz,

Manipulujesz,

i inne.

 

Przykład 2:

– kiedy jesteś wycofany, nie komunikujesz tego, co czujesz, nie odzywasz się, nie dajesz żadnej informacji a tylko oczekujesz, że druga osoba się domyśli:

Nieświadomie wywołujesz poczucie winy u partnera

Prowokujesz do irracjonalnych zachowań wobec siebie

Wrzucasz osobę w niezrozumiałą sytuacje

Wymagasz, by się domyślała

Wykluczasz dialog na rzecz monologów

Zabierasz sobie i innym możliwość znalezienia najlepszych rozwiązań

Powodujesz niepokój osób, z którymi przebywasz

Wręcz zmuszasz do tego, by narzucały Ci swoje rozwiązania

 

Tak skonstruowane komunikaty są jak „zgrzyty” w muzyce – i odbieramy to ( i nasze ciało) destrukcyjne.